pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900

O Instytucie Biznesu

Instytut Biznesu to organizacja wspierającą przedsiębiorców w realizacji ich przedsięwzięć gospodarczych. Został on powołany w 2011 roku z dostrzeganych potrzeb środowiska biznesowego. Instytut Biznesu jest to organizacja stworzona przez przedsiębiorców i dla przedsiębiorców. Na jego czele stoi Rada Dyrektorów powoływana na roczne kadencji. Jest ona wspierana przez Radę Naukową. Instytut Biznesu jest niezależny od instytucji politycznych, a poglądy jego uczestników odzwierciedlają ich indywidualne zdanie.

Instytut Biznesu zajmuje się udzielaniem wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, eksperckim doradztwem, kojarzeniem partnerów gospodarczych zarówno w kraju, jak i za granicą a także inspirowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej. Jest to możliwe dzięki stałej współpracy ze specjalistami posiadającymi praktyczną wiedzę, z wielu dziedzin, związanych z biznesem.

Instytut Biznesu dysponuje profesjonalnymi ekspertami, mogącymi zapewnić wsparcie, z zakresu zarządzania, marketingu, kapitału ludzkiego, zwiększania wydajności i rentowności istniejących przedsięwzięć, prawa (gospodarczego, kodeksu spółek handlowych, ustaw podatkowych itd.), oraz kojarzeniem partnerów gospodarczych.

Dotyczy to zarówno konsultingu jak również aktywnego wsparcia. Instytut Biznesu może przeprowadzać działania zwiększające wydajności i rentowności istniejących przedsięwzięć, udzielać pomocy zarówno w znalezieniu kapitału jak również w jego efektywnym zagospodarowaniu.

Instytut Biznesu w zakresie swojej działalności ma prowadzenie badań, analiz i ewaluacji, których celem jest wnioskowanie konkretnych rozwiązań zarówno dla konkretnych przedsięwzięć jak również ogólnych regulacji prawnych.

Organizacja wypowiada się w wybranych aspektach życia społeczno-gospodarczego oraz przygotowuje opinie, stanowiska a także raporty pomocne wybranym branżom lub środowiskom biznesowym w procesie decyzyjnym i w rozwijaniu działalności. Ponadto przygotowuje ekspertyzy na zlecenie sądów, prokuratur i innych instytucji.

W ramach wsparcia działalności biznesowej, Instytut Biznesu prowadzi też szereg spotkań otwartych. Prowadzącymi i mówcami są eksperci i praktycy życia gospodarczego wyspecjalizowani w zagadnieniach, które są tematem zebrań.