pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900

Mateusz Grzesiak Ambasadorem Innowacji

Mateusz Grzesiak - Ambasador Innowacji Instytutu Biznesu

 

Na październikowej Gali Ambasadorów, Instytut Biznesu przyznał specjalną nagrodę Ambasadora Innowacji 2018 dr Mateuszowi Grzesiakowi. Laureat opracował Mixed Mental Arts – zintegrowany model kompetencji społecznych.

Nagroda Ambasadora Innowacji zostaje przyznana dr Mateuszowi Grzesiakowi  za stworzenie innowacyjnych programów studiów wyższych łączących tradycyjny model akademicki z nowoczesną formą szkoleniową. Dzięki tej synergii słuchacze mogą uczyć się praktycznych narzędzi z zakresu marketingu, sprzedaży, zarządzania, biznesu i trenerstwa na bazie sprawdzonych naukowych modeli.

Mixed Mental Arts powstał w celu efektywnej adaptacji umiejętności miękkich w środowisku organizacji oraz na poziomie indywidualnej edukacji jednostki w kontekście rozwoju osobistego i zawodowego. Jest uznawany za pierwszy na świecie kompleksowy model kompetencji społecznych. System ten to efekt lat doświadczeń w pracy zarówno z klientami indywidualnymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, jak i międzynarodowymi korporacjami dr. Mateusza Grzesiaka. Rozwiązania zawarte w tym systemie tworzone były od początku szkoleniowej działalności naukowca, ale w zintegrowanej formie zostały opracowane w 2016 roku.

Mixed Mental Arts odnosi się do czterech obszarów życia osobistego i zawodowego: marketingu, samorealizacji, zarządzania i duchowości.

System to model kompetencji społecznych, które autor systemu definiuje jako umiejętności zarządzania myślami, emocjami i zachowaniami, umożliwiające osiąganie wyznaczonych celów w życiu zawodowym i osobistym.

Mixed Mental Arts służy nauce rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, eliminowania przestarzałych schematów myślenia, planowania, osiągania celów, motywowania siebie oraz nowoczesnego zarządzania organizacją.

Łączy on w sobie narzędzia pochodzące z różnych dziedzin nauki, m. in. psychologii, filozofii, zarządzania, marketingu.

Zintegrowany model kompetencji społecznych opracowany przez dr Mateusza Grzesiaka był prezentowany m. in. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Brazylii.

Model w praktyce stosowany był w wielu przedsiębiorstwach z sektorów: motoryzacyjnego, paliwowego, energetycznego, kosmetycznego, bankowego, ubezpieczeniowego i IT (ang. information technology –technologia informacyjna, infotechnologia), FMCG (ang. fast-moving consumer foods – produkty szybkozbywalne, produkty szybkorotujące) w Polsce i za granicą. Aktualnie narzędzia Mixed Mental Arts są wprowadzane w Stanach Zjednoczonych.

Mateusz Grzesiak jest doktorem nauk ekonomicznych, psychologiem. Naukowiec ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Był stypendystą Uniwersytetu Reńskiego Fryderyka Wilhelma w Bonn. Dr Mariusz Grzesiak jest autorem 16 książek z zakresu zarządzania, marketingu, psychologii sukcesu, zmiany i relacji oraz inteligencji emocjonalnej. Biegle włada 7 językach, nawet w nich wykłada m. in. w Chinach, Brazylii, Niemczech i wielu innych krajach. Od 2013 roku jest prezesem zarządu spółki Starway oferującej usługi szkoleniowe. Celem naukowca jest dostarczenie światu narzędzi z zakresu Mixed Mental Arts.

 

Agencja Informacyjna

 

Informacja za: Agencja Informacyjna