Rada Dyrektorów

 

Rada Dyrektorów

Prezydium Rady

Ekspert z zakresu komunikacji biznesowej, społecznej i interpersonalnej. Prowadzi własną działalność pod marką ARS PR. Od ponad 25 lat zajmuje się komunikacją społeczną, interpersonalną i biznesową, promocją i reklamą. Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. Od 1987 roku pracował jako dyrektor, doradca zarządu, członek zarządu i członek rad nadzorczych w instytucjach oraz spółkach prawa handlowego, zatrudniających od 2 do 20 tysięcy osób. posiada certyfikat przyznany przez Polski Instytut Dyrektorów „w uznaniu za postawę i działania wyróżniające się najwyższymi standardami Corporate Governance i wartościami etycznymi w biznesie”. W 2017 roku otrzymał wyróżnienie „Finansista Roku”. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych (MBA), Społecznej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Promocji i Instytutu Audytu i Ewaluacji. W prowadzonych przez siebie zajęciach wykorzystuje praktyczną wiedzę jaką zdobył w pracy zawodowej. Autor książek: „Adwokaci w walce o sprawiedliwość”, „Lekarze w walce o zdrowie”, prac z zakresu socjologii: „Studenci ’86 – postawy”, „Młodzi twórcy ’87” oraz wielu artykułów naukowych.
Doświadczony manager w zakresie rozwoju biznesu. Z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej, Wydziale Zarządzania, ze specjalizacją Zarządzanie Nieruchomościami i Procesami Inwestycyjnymi. Studiowała Wycenę Nieruchomości oraz Projekty Deweloperskie i Inwestycyjne na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami. Posiada Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemów Zarządzania Jakością Zgodną z ISO 9001. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w różnych firmach w Warszawie, Dublinie i Londynie. W 2009 roku rozpoczęła współpracę w firmie doradztwa inwestycyjnego i finansowego, notowanej na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect. Jako Business Development Manager odpowiadała za rozwój firmy, wsparcie w procesie wprowadzania spółek na rynek NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, kontakt z inwestorami, a także koordynację szkoleń, kontakt z członkami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego w Brukseli oraz kluczowymi klientami spółki w zakresie funduszy UE, doradztwa IT, Cloud Computing i innej działalności biznesowej. Obecnie prowadzi doradztwo z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i rynku nieruchomości, a także inwestycji zagranicznych. Przygotowuje raporty i ekspertyzy oraz prowadzi procesy kojarzenia partnerów gospodarczych zarówno w Polsce jak i zagranicą. Biegle posługuje się jęz. angielskim, zna też niemiecki, francuski, rosyjski i włoski.

Rada Dyrektorów

Ekspert Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i doktorant Studiów Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie w międzynarodowych korporacjach. Karierę zawodową rozpoczęła jako menadżer sprzedaży w sektorze prywatnych usług medycznych w największej Europejskiej firmie ratowniczej Falck A/S, następnie w branży security w koncernie G4S. Jako pierwsza zmieniła i wypromowała nowy wizerunek ” Ochroniarza” i firmy ochroniarskiej jako profesjonalnego dostawcy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Przez czternaście lat była Dyrektor Generalną na Europę Środkowo-Wschodnią w OSG Records Management. Otrzymała tytuł „Menedżer Roku 2009”. W 2012 roku znalazła się na liście TOP Profesjonaliści PROFESJONALIŚCI, w kategorii archiwizacja dokumentów. W 2013 roku wyróżniona w rankingu tygodnia Wprost „TOP 20 – najlepszych menadżerów na czas kryzysu”.
Inżynier z tytułem magistra, ekspert ds. konstrukcji budowlanych. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej. Laureat I Nagrody Fundacji im. W. Straszyńskiego z zakresu konstrukcji budowlanych. Jest dyrektorem technicznym i głównym konstruktorem w firmie Eutherm. Realizował modernizację sieci przesyłowych ciepłowniczych dla koncernu Dalkia-Veolia w Warszawie, modernizację sieci ciepłowniczych dla EDF Toruń oraz modernizację sieci ciepłowniczych w Opocznie i Bydgoszczy. Opracował system elewacji typu Veture, certyfikowany zgodnie z normami ITB (wg ETAG 017) i wdrożył do produkcji.
Piotr Konopka menedżer i przedsiębiorca z doświadczeniem korporacyjnym. Przez 6 lat zarządzał własnym holdingiem, składającym się z kilkunastu wysokospecjalistycznych firm outsourcingowych, zatrudniających około 500 specjalistów pracujących wyłącznie zdalnie. Od kilku lat promuje idee aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz nowoczesne formy zdalnej pracy. Obecnie buduję skalowalne biznesy oparte o zdalnych specjalistów z niepełnosprawnościami, wspierające procesy sprzedaży i obsługi klientów i/lub pracowników w korporacjach. Prowadzi szkolenia zakresu tworzenia zdalnych stanowisk pracy.
Wieloletni manager związany z Grupą PZU. W Grupie PZU odpowiadał za liczne, kluczowe projekty. Kierował zespołem Due Diligence podczas etapów prywatyzacji spółki (reprezentował PZU Życie w spotkaniach z przedstawicielami konsorcjum). Zarządzał projektem ds. reorganizacji Spółki, w trakcie którego zmiany organizacyjne objęły Centralę i struktury terenowe. Opracowywał Model Biznesowy PZU Życie. Odpowiadał za budowę portalu korporacyjnego w zakresie organizacji, bazy dokumentów, serwisu informacyjnego, zarządzania zasobami.

Rada Naukowa

Prof. Jan Józef Głuchowski jest prawnikiem, specjalizującym się w finansach międzynarodowych, prawie finansowym i prawie podatkowym. Tytuł doktora uzyskał w 1965 roku. W 1970zdobył habilitację. Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał na UMK w 1977 roku, a tytuł profesora zwyczajnego nauk prawnych w 1986 roku. Między 1976-1978 był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UMK. Od 1984 do 1988 roku był dyrektorem Instytutu Administracji i Zarządzania, a 1988 do 1990 roku prorektorem UMK. W latach 1990-1991 kierował Katedrą Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji a potem Katedrą Zarządzania Finansami na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UMK. W 1991 roku odbył staż w MSZ oraz piastował stanowisko ambasadora RP w Bangladeszu.
Prof. dr hab. Wiesław Harasim – studiował prawo, nauki ekonomiczne i finanse. Od początku kariery naukowej jako praktyk związany jest z naukami o zarządzaniu. Rektor Wyższej Szkoły Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie i Dyrektor Instytutu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, członek Rady Naukowej i Wydawnictwa. Wykładowca i recenzent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego i członek Rady Naukowej. Autor ponad 15 publikacji książkowych oraz kilkudziesięciu artykułów w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Recenzent publikacji książkowych, prac naukowych, artykułów oraz kilkuset prac licencjackich i magisterskich. Ekspert w komisji oceniającej projekty unijne, wykładowca – doradca. W latach 1995 – 1999 Przewodniczący Podlaskiej Izby Gospodarczej.
Rita Schultz, DBA - absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej. Otrzymała tytuł Doctor of Business Administration (DBA) z akredytacją Apsley Business School w Londynie. Od 2000 roku prowadzi zajęcia ze studentami jako wykładowca m. in. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, w Akademii im. Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Rzeszowie, a także w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Autorka wielu artykułów, raportów, rankingów i opracowań. Zajmuje się strategicznymi projektami z zakresu zarządzania i marketingu oraz zarządzaniem kryzysowym. Organizuje ważne wydarzenia gospodarcze i biznesowe. W swojej pracy zawodowej łączy wieloletnie doświadczenie dziennikarskie, wykształcenie z dziedziny marketingu i zarządzania z umiejętnościami sprzedażowymi. W swojej pracy wykorzystuje kompetencje analityczne i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.