pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900

O Instytucie Biznesu

Instytut Biznesu to organizacja wspierającą przedsiębiorców w realizacji ich przedsięwzięć gospodarczych. Został on powołany w 2011 roku z dostrzeganych potrzeb środowiska biznesowego. Instytut Biznesu jest to organizacja stworzona przez przedsiębiorców i dla przedsiębiorców. Na jego czele stoi Rada Dyrektorów powoływana na roczne kadencji. Jest ona wspierana przez Radę Naukową. Instytut Biznesu jest niezależny od instytucji politycznych, a poglądy jego uczestników odzwierciedlają ich indywidualne zdanie.

Instytut Biznesu zajmuje się udzielaniem wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, eksperckim doradztwem, kojarzeniem partnerów gospodarczych zarówno w kraju, jak i za granicą a także inspirowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej. Jest to możliwe dzięki stałej współpracy ze specjalistami posiadającymi praktyczną wiedzę, z wielu dziedzin, związanych z biznesem.

Instytut Biznesu dysponuje profesjonalnymi ekspertami, mogącymi zapewnić wsparcie, z zakresu zarządzania, marketingu, kapitału ludzkiego, zwiększania wydajności i rentowności istniejących przedsięwzięć, prawa (gospodarczego, kodeksu spółek handlowych, ustaw podatkowych itd.), oraz kojarzeniem partnerów gospodarczych.

Dotyczy to zarówno konsultingu jak również aktywnego wsparcia. Instytut Biznesu może przeprowadzać działania zwiększające wydajności i rentowności istniejących przedsięwzięć, udzielać pomocy zarówno w znalezieniu kapitału jak również w jego efektywnym zagospodarowaniu.

Instytut Biznesu w zakresie swojej działalności ma prowadzenie badań, analiz i ewaluacji, których celem jest wnioskowanie konkretnych rozwiązań zarówno dla konkretnych przedsięwzięć jak również ogólnych regulacji prawnych.

Organizacja wypowiada się w wybranych aspektach życia społeczno-gospodarczego oraz przygotowuje opinie, stanowiska a także raporty pomocne wybranym branżom lub środowiskom biznesowym w procesie decyzyjnym i w rozwijaniu działalności. Ponadto przygotowuje ekspertyzy na zlecenie sądów, prokuratur i innych instytucji.

W ramach wsparcia działalności biznesowej, Instytut Biznesu prowadzi też szereg spotkań otwartych. Prowadzącymi i mówcami są eksperci i praktycy życia gospodarczego wyspecjalizowani w zagadnieniach, które są tematem zebrań.

Instytut Biznesu zorganizował do tej pory szereg spotkań w ramach cyklu „Pure Biznes”, których celem było dostarczanie wiedzy na tematy ważne dla prowadzących działalność biznesową. Były one poświęcone między innymi zagadnieniom: pozyskania kapitału na prowadzenie działalności, nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzaniu spółek do obrotu publicznego, optymalizacji podatkowej, alternatywnym sposobom inwestowania, implikacjom zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz efektywnemu zarządzaniu kapitałem ludzkim.

Jest współorganizatorem gospodarczej konferencji „Welconomy Forum in Toruń” oraz Polsko Ukraińskiej Konferencji Biznesowej. Przedstawiciel Instytutu Biznesu zasiada w jury konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”.

Instytut Biznesu był współorganizatorem szeregu debat na tematy finansowe i ekonomiczne. Przygotował raporty i stanowiska dotyczące istotnych bieżących zagadnień życia gospodarczego, m.in. „Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe z bardzo dobrą ofertą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych”, „Stanowisko Instytutu Biznesu w sprawie wdrażania projektu e-podręczników w polskich szkołach”.