Narodowy Program Pracy dla osób z niepełnosprawnościami

 

Jak sprawić, by otwarty rynek pracy był jeszcze bardziej przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami?
Czy Polska, której największą barierą rozwoju są szczupłe, albo wręcz niewystarczające zasoby ludzkie, wobec braku innych rezerw może nadal akceptować, że miliony osób z niepełnosprawnościami znajdują się poza rynkiem pracy?
Czy Polska będąc krajem z tak prężnie rozwijającą się gospodarką może sobie pozwolić na to, by tak duża grupa obywateli, jaką stanowią osoby z niepełnosprawnościami, nie była aktywna zawodowo?

Więcej: Narodowy program pracy dla osób z niepełnosprawnościami