Stanowisko Instytutu Biznesu dotyczące wzrostu inflacji