pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900

Stanowisko Instytutu Biznesu dotyczące ryzyk i korzyści związanych z obligatoryjnym wdrożeniem Krajowego System e-faktur

 

 

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) umożliwia podatnikom wystawianie oraz pobieranie faktur ustrukturyzowanych (e-Faktur). Od stycznia 2022 roku KSeF funkcjonuje jako rozwiązanie dobrowolne, gdzie w ramach systemu każdy podatnik VAT ma możliwość wystawienia faktur ustrukturyzowanych. Z dniem 01 lipca 2024 rozwiązanie to będzie miało charakter obligatoryjny, rewolucjonizując obrót gospodarczy w Polsce.

 

E-faktura w pełni wyczerpuje znamiona definicji innowacji zawartej w Podręczniku Oslo, a jak podaje Ministerstwo Finansów, Polska będzie czwartym państwem Unii Europejskiej, który ją wdroży. W 2017 r. zrobiły to Włochy, rok później Hiszpania, natomiast w roku 2019 – Portugalia. Od połowy 2024 e-faktura będzie etapowo wprowadzana także we Francji.

 

Transformacja cyfrowa administracji publicznej prowadzi z jednej strony do uszczelnienia systemu podatkowego, z drugiej wpływa na ograniczenie obowiązków sprawozdawczych, m. in. za sprawą umożliwienia ponownego wykorzystywania raz pozyskanych informacji. W konsekwencji Krajowy System e-Faktur daje szereg możliwości optymalizacji procesów fakturowania. Jednocześnie nakłada na organizacje konieczność przeprowadzenia bardzo złożonego i interdyscyplinarnego projektu, którego nie da się przeprowadzić w krótkim czasie. Projekt ten, o ile zostanie przeprowadzony w odpowiedni sposób, dysponuje ogromnym potencjałem zwiększenia poziomu uproszczenia oraz automatyzacji procesów, poprawiając efektywność biznesową, tempo zbierania czy też przekazywania Informacji, związanych z ewidencjonowaniem procesów handlowych.

 

Realizowane już projekty tego typu prowadzą do wielu cennych wniosków i jak szacują eksperci podatkowi, kompleksowe wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur potrafi zająć od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Jeśli w danej organizacji realizowanych jest wiele procesów sprzedażowych, a także zakupowych i są one przetwarzane w większej liczbie systemów informatycznych to należy się liczyć, iż sam etap analityczny może wymagać kilku miesięcy pracy.

 

Na poziom złożoności zadania wpływa także ilość dotychczasowych załączników, których nie będzie można obsłużyć z zastosowaniem Krajowego Systemu e-Faktur. Dodatkowo rozważyć należy w jaki sposób powinny być przekazywane inne informacje, które są istotne biznesowo, a dla których nie przewidziano odpowiedniego pola w schemacie. Należy brać także pod uwagę konieczność konsultacji z kontrahentami, ewentualność przeprojektowania istniejących procesów oraz weryfikację wpływu Krajowego Systemu e-Faktur na rozliczenia podatkowe. Już dziś doradcy podatkowi zmagają się z ilością projektów, których obsługa zaczyna być coraz większym wyzwaniem organizacyjnym.

 

Przedsiębiorstwa technologiczne, podobnie jak i doradcy podatkowi oraz szereg innych interesariuszy tego procesu, zmagać się będą w jednym czasie z koniecznością realizacji ogromnej liczby projektów, których ostateczny termin zakończenia wytycza data – 1 lipca 2024. Warto nadmienić, iż jest to już kolejne odroczenie wejścia w życie systemu Krajowego Systemu e-Faktur w formie obowiązkowej i nie należy raczej oczekiwać dalszych jego przesunięć, gdyż kolejne zmiany wiązać się mogą z porażką wizerunkową rządzących.

 

W praktyce zostało zatem zaledwie 15 miesięcy, kiedy rozwiązanie to będzie miało charakter obligatoryjny. Jeśli organizacja równolegle nie zadba należycie także o kwestie związane z technologią to musi się liczyć, że obłożenie pracą m.in. przedsiębiorstw informatycznych, a tym samym dostępność zasobów, może stać się wąskim gardłem w możliwości terminowego sprostania temu, jakże złożonemu, zadaniu. W najlepszym wypadku, dalsza zwłoka zostanie okupione wysoką ceną usług lub niską jakością uniwersalnych rozwiązań, które jak powszechnie wiadomo, gdy są do wszystkiego, a w tym przypadku dla każdego, to zazwyczaj okazuje się przewrotnie, że niestety, ale są do niczego.

 

 

Paweł Pliszka – ekspert rozwiązań technologicznych w zakresie e-banking oraz rozliczeń podatkowych

Rada Dyrektorów Instytutu Biznesu