Stanowiska

Stanowisko Instytutu Biznesu po reformie podręcznikowej

Stanowisko Instytutu Biznesu w sprawie uzdrowienia sytuacji związanej ze stanem szkolnictwa po wprowadzeniu reformy podręcznikowej w 2014 roku. Zdaniem Instytutu Biznesu przeprowadzona w 2014 roku nowelizacja ustawy oświatowej, tak zwana „reforma podręcznikowa” przyniosła ze sobą negatywne zmiany dla systemu oświaty.…

Czytaj więcej

STANOWISKO INSTYTUTU BIZNESU W SPRAWIE E-PODRĘCZNIKÓW

Warszawa, 4 grudnia 2012 Stanowisko Instytutu Biznesu w sprawie wdrażania projektu e-podręczników w polskich szkołach Cyfryzacja polskiej szkoły i wprowadzanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, w tym m.in. elektronicznych podręczników, powinna odbywać się na transparentnych zasadach, z poszanowaniem reguł wolnorynkowych. Program cyfryzacji…

Czytaj więcej

Stanowisko IB w sprawie Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”

Stanowisko Instytutu Biznesu w sprawie kryteriów wyboru projektów edukacji cyfrowej planowanych do finansowania w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” Instytut Biznesu z głębokim zaniepokojeniem odebrał informacje o decyzji Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” w sprawie kryteriów wyboru projektów, których celem…

Czytaj więcej