praca

Stanowisko Instytutu Biznesu w związku nowelizacją kpc dotyczącą obowiązku przywracania pracownika do pracy

  Pod pretekstem nowelizacji art. 477² kodeksu postępowania cywilnego bardzo znacząco została osłabiona pozycja pracodawcy w sporze z pracownikiem i obciążając go dodatkowymi, trudnymi do oszacowania kosztami. Nowelizacja doprowadza relacje pracodawca pracownik do absurdu i podważa całą filozofię zatrudniania jako…

Czytaj więcej

Stanowisko Instytutu Biznesu w sprawie oskładkowania umów cywilnoprawnych

Istnieje realne ryzyko osłabienia potencjału polskich przedsiębiorstw, wynikające z projektu obciążenia umów cywilnoprawnych. Krytyczna jest zbieżność w czasie nowej regulacji z podwyższeniem kosztów pracy związanych z podniesieniem płacy minimalnej i z nadciągającymi skutkami spowolnienia gospodarczego. Instytut Biznesu z dużym niepokojem…

Czytaj więcej