pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900

Zbliża się II Kongres ESG Polska Moc Biznesu

 

II Kongresu ESG Polska Moc Biznesu” odbędzie się W poniedziałek 7 listopada 20222 na PGE Narodowy w Warszawie. Będzie miałi inna organizację niż rok wcześniej. Debaty, panele będą odbywać się równolegle. Nowością będzie 6 „okrągłych stołów”. One także będą odbywa się równolegle.

 

ESG jest skrótem od angielskich słów: Environmental, Social, Corporate Governance. Na język polski tłumaczy się to jako: środowisko, społeczeństwa, ład korporacyjny – (gospodarka). Jest to idea nowego podejścia do Spraw związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Są to kryteria, które muszą brać pod uwagę przedsiębiorstwa oraz władze centralne i lokalne.

 

II Kongresu ESG Polska Moc Biznesu”, rozpocznie się od międzynarodowego panelu inauguracyjnego: „Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej – wyzwania gospodarcze, społeczne i środowiskowe”. W pierwszym bloku tematycznym „Environmental” (Środowisko) odbędą się następujące panele: „Oszczędzanie energii w dobie kryzysu” (Mikro działania dają makro efekt); Reputacja marki a zrównoważony rozwój – czy biznes wciąż inwestuje w ekologię? (odnawialne źródła energii strategią nowoczesnej marki),  „Energia przyszłości – rozwój odnawialnych źródeł energii i polski atom” (Zeroemisyjna energia atomowa); Jakich domów i mieszkań potrzebujemy?” (Czy Polaków stać na ekologiczne domy i miasta?); Gospodarka obiegu zamkniętego – Big idea a działania”; Zielone czy czerwone światło dla elektromobilności” (Powrót do transportu kolejowego) i „Dekarbonizacja – przyszłość efektywnego ciepłownictwa”.

 

Drugi blok to Social responsibility – Społeczeństwo. W jego ramach przygotowano debaty: „Wsparcie na niespotykaną skalę – SARS-CoV-2 i wojna na Ukrainie” (Dobroczynność i społeczna odpowiedzialność a wizerunek firmy); „Moda czy realna zmiana nawyków? – Sport, aktywność fizyczna i zdrowy styl życia (Aktywność fizyczna pracowników); „Nowoczesne zarządzanie kulturą” (Kobieta – rola społeczna a awans zawodowy); „Rosnące ceny żywności a przyzwyczajenia i potrzeby konsumentów” (Polskie produkty i lokalni dostawcy); „Inwestycja w zdrowie”, „Ludzka twarz biznesu – jak skutecznie połączyć organizacje pożytku publicznego z komercyjną działalnością biznesową” (Sukces dialogu); i „Kobiety sukcesu”.

 

„Corporate governance – gospodarka” to trzeci blok tematów, w którym organizatorzy zaproponowali: „Kryzys i wojna – jakie wnioski wyciągnie polska gospodarka” (Narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców); „Polska i Unia Europejska – wizja zmieniającego się świata” (Nowe mocarstwa Europy – geopolityczna zmiana europejskiej szachownicy); „Jak pozyskać zagraniczne fundusze – rozwój polskich przedsiębiorstw” (Nowoczesne fundusze), „Różnorodność w biznesie – imigracja, różnice kulturowe, inkluzyjność” (Zarządzanie różnorodnością w praktyce), „Cyfryzacja i bezpieczeństwo cyfrowe – czy technologia pomoże w kryzysie?”, „Raportowanie ESG – doświadczenia w Polsce i na świecie” (Jak uniknąć zagrożeń związanych z wdrażaniem zasad ESG?)

 

W programie II Kongresu ESG Polska Moc Biznesu” przewidziano 3 „okrągłe stoły”: „Environmental – środowisko”: „Redukcja śladu węglowego w firmach” i „Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) w praktyce”, Social responsibility – Społeczeństwo: „Zrównoważony rozwój regionów” i „III sektor filarem społecznych zmian” oraz corporate Governance – Gospodarka: „Wyzwania ESG – jak rozpocząć raportowanie” i „Innowacyjność i nauka”. II Kongresu ESG Polska Moc Biznesu” zakończy debata „Katastrofy ekologiczne XXI wieku – skutki społeczne, gospodarcze, środowiskowe – czy rozwiązaniem może być ESG?”

 

Organizatorem II Kongresu ESG Polska Moc Biznesu” jest Fundacja Czyste Powietrze i Fundacja Pozytywnych Idei. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objął m. in. Instytut Biznesu, natomiast patronat medialny Agencja Informacyjna. Więcej na temat wydarzenia można znaleźć pod adresem: https://polskamocbiznesu.pl

 

Instytut Biznesu 25.09.2022