pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900

Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany

 

Instytut Biznesu został partnerem konferencji „Przemysłowy Potencjał do zielonej zmiany”. Wyzwania dotyczące zmiany klimatu i degradacji środowiska wymagają jak najszybszej transformacji dotychczasowych działań dla dobra przyszłych pokoleń i całego świata. Aby im sprostać konieczna jest strategia przemysłowa na rzecz konkurencyjnej, ekologicznej i cyfrowej Europy, którą stanowi m.in. koncepcja Europejskiego Zielonego Ładu czy pakiet „Fit for 55”.

https://centrum-informacji.com/przemyslowy-potencjal-do-zielonej-zmiany/

Celem organizowanej konferencji „Przemysłowy Potencjał do zielonej zmiany” jest przedstawienie wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorcami i związanych z tym szansami na wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu; potencjału jaki niesie za sobą dywersyfikacja źródeł energii; sposobów na finansowanie transformacji przemysłowej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Teraz dyskusje, dotyczące strategii transformacji przemysłowej, nabierają szczególnego znaczenia, w związku ze skutkami wojny rosyjsko-ukraińskiej, kryzysowi energetycznemu, surowcowemu, żywnościowemu oraz stagflacji. Wszystko wskazuje na to, że trzeba na nowo zdefiniować plany i kroki milowe, które należy podjąć dla dobra Ziemi. Uczestnicy konferencji „Przemysłowy Potencjał do zielonej zmiany” będą debatować o obecnych strategiach zrównoważonego rozwoju i jak wdrożyć zasady ESG z korzyścią dla polskiego przemysłu.

Konferencja „Przemysłowy Potencjał do zielonej zmiany” odbędzie się we wtorek 5 lipca 2022 r. Będzie można ją obserwować dzieki internetowej transmisja online pod liniem: https://youtu.be/l7bjIuH44hM

Wpływ wojny na wdrażanie strategie ESG

Konferencję „Przemysłowy Potencjał do zielonej zmiany” otworzy wystąpienie Anny Moskwy – Minister Klimatu i Środowiska, które jest Partnerem Honorowym wydarzenia. Pierwszy panel nazywa się „Zielony przemysł – kluczowe wyzwania”. Będzie poświęcony taksonomii Unii Europejskiej i temu w jaki sposób można wykorzystać to narzędzie do zielonej zmiany przemysłu? Uczestnicy będą rozważać jak technologia pomoże zrewolucjonizować przemysł – cyfrowa transformacja i zastosowanie sztucznej inteligencji? Jak skutecznie wprowadzić zielone zmiany w przemyśle – kluczowe wyzwania? Sztuczna inteligencja – technologia, które zrewolucjonizuje przemysł?

W panelu „Zielony przemysł – kluczowe wyzwania” wezmą udział Kamila Król – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Wojciech Racięcki – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowe Centrum Badań i Rozwoju , Rafał Baniak – Prezes stowarzyszenia Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Arendarski – prezydent Krajowej Izby Gospodarczej i Robert Kłosowski – p.o. Prezesa Zarządu Platformy Przemysł Przyszłości. Debatę poprowadzi Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG i Wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Tematem drugiego panelu będą „Kolory energii – potencjał Polski w produkcji zielonej energii”. Dyskutanci będą rozważać następujące zagadnienia: „Czysta i bezpieczna energia – jak to osiągnąć?”, „Zielona odmiana wodoru – czy Polska jest na to gotowa?”, „Jak zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii i zredukować emisję gazów cieplarnianych?” Uczestnikami debaty będą Dominik Wadecki – Wiceprezes Zarządu Energa, Thierry Deschaux – Dyrektor Generalny, EDF SA Przedstawicielstwo w Polsce – Energia Jądrowa, dr Dawid Piekarz – Wiceprezes Instytutu Staszica, Piotr Gepert – Doradca Prezesa stowarzyszenia Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej i Agnieszka Skorupińska – adwokat, partner i lider zespołu prawa ochrony środowiska w Kancelarii CMS . Moderatorem dyskusji będzie Jacek Pochłopień, redaktor Dziennika Gazeta Prawna

ESG w Gospodarce 4.0 podczas pierwszego warsztatu I Kongresu ESG.

Następnie wystąpi dr Maria Śmietanka – Zastępca Dyrektora Działu Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które jest Partnerem Strategicznym konferencji.

Tematem trzeciego panelu będzie „Finansowanie zielonej zmiany”. Uczestnicy będą wyjaśniać zależności pomiędzy taksonomią Unii Europejskiej i finansowaniem zmian dążących do zrównoważonej przyszłości, znaczeniu zielone obligacje jako narzędzia wspomagającego zieloną transformację oraz czy ukraiński kryzys spowolni zielone zmiany i utrudni finansowanie przedsięwzięć z tego zakresu? Panelistami debaty „Finansowanie zielonej zmiany” będą Katarzyna Szwarc – Pełnomocnik rządu ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwo Finansów, Paweł Strączyński – Wiceprezes Zarządu Bank Pekao, Ryszard Radomski – Dyrektor ds. Sektora Energetycznego w Pionie Projektów Ekologicznych w Banku Ochrony Środowiska, Norbert Jeziolowicz – Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich, Ilona Pieczyńska-Czerny – Dyrektor PwC, Tomasz Gasiński – dyrektor w zespole ds. zrównoważonego rozwoju Deloitte Central Europe. Dyskusję poprowadzi Marcin Piasecki – redaktor dziennika „Rzeczpospolita?

Partnerem strategicznym Konferencji „Przemysłowy Potencjał do zielonej zmiany” jest: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a partnerem głównym: Bank Ochrony Środowiska. Partnerami są: Hubmedia, Diaverum i Fundacja Energa. Partnerami merytorycznymi wydarzenia są: Instytut Biznesu, stowarzyszenie Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Klastry Polskie, PRME Chapter Poland, Związek Banków Polskich. Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Super Biznes, Gazeta Polska, RaportCSR.pl, Agencja Informacyjna oraz PracodawcaGodnyZaufania.pl.

Organizatorem konferencji „Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany” jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego (www.fundacjaxbw.pl). Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, CorporateGovernance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Instytut jest głównym organizatorem I Kongresu ESG (www.esgkongres.pl) – pierwszego okrągłego stołu poświęconego kwestiom ESG dla wszystkich zainteresowanych grup.

Instytut Biznesu, /DEC/ 28.06.2022