pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900

Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany

 

Instytut Biznesu został partnerem konferencji „Przemysłowy Potencjał do zielonej zmiany”. Wyzwania dotyczące zmiany klimatu i degradacji środowiska wymagają jak najszybszej transformacji dotychczasowych działań dla dobra przyszłych pokoleń i całego świata. Aby im sprostać konieczna jest strategia przemysłowa na rzecz konkurencyjnej, ekologicznej i cyfrowej Europy, którą stanowi m.in. koncepcja Europejskiego Zielonego Ładu czy pakiet „Fit for 55”.

Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany

Celem organizowanej konferencji „Przemysłowy Potencjał do zielonej zmiany” jest przedstawienie wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorcami i związanych z tym szansami na wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu; potencjału jaki niesie za sobą dywersyfikacja źródeł energii; sposobów na finansowanie transformacji przemysłowej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Teraz dyskusje, dotyczące strategii transformacji przemysłowej, nabierają szczególnego znaczenia, w związku ze skutkami wojny rosyjsko-ukraińskiej, kryzysowi energetycznemu, surowcowemu, żywnościowemu oraz stagflacji. Wszystko wskazuje na to, że trzeba na nowo zdefiniować plany i kroki milowe, które należy podjąć dla dobra Ziemi. Uczestnicy konferencji „Przemysłowy Potencjał do zielonej zmiany” będą debatować o obecnych strategiach zrównoważonego rozwoju i jak wdrożyć zasady ESG z korzyścią dla polskiego przemysłu.

Konferencja „Przemysłowy Potencjał do zielonej zmiany” odbędzie się we wtorek 5 lipca 2022 r. Będzie można ją obserwować dzieki internetowej transmisja online pod liniem: https://youtu.be/l7bjIuH44hM

Wpływ wojny na wdrażanie strategie ESG

Konferencję „Przemysłowy Potencjał do zielonej zmiany” otworzy wystąpienie Anny Moskwy – Minister Klimatu i Środowiska, które jest Partnerem Honorowym wydarzenia. Pierwszy panel nazywa się „Zielony przemysł – kluczowe wyzwania”. Będzie poświęcony taksonomii Unii Europejskiej i temu w jaki sposób można wykorzystać to narzędzie do zielonej zmiany przemysłu? Uczestnicy będą rozważać jak technologia pomoże zrewolucjonizować przemysł – cyfrowa transformacja i zastosowanie sztucznej inteligencji? Jak skutecznie wprowadzić zielone zmiany w przemyśle – kluczowe wyzwania? Sztuczna inteligencja – technologia, które zrewolucjonizuje przemysł?

W panelu „Zielony przemysł – kluczowe wyzwania” wezmą udział Kamila Król – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Wojciech Racięcki – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowe Centrum Badań i Rozwoju , Rafał Baniak – Prezes stowarzyszenia Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Arendarski – prezydent Krajowej Izby Gospodarczej i Robert Kłosowski – p.o. Prezesa Zarządu Platformy Przemysł Przyszłości. Debatę poprowadzi Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG i Wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Tematem drugiego panelu będą „Kolory energii – potencjał Polski w produkcji zielonej energii”. Dyskutanci będą rozważać następujące zagadnienia: „Czysta i bezpieczna energia – jak to osiągnąć?”, „Zielona odmiana wodoru – czy Polska jest na to gotowa?”, „Jak zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii i zredukować emisję gazów cieplarnianych?” Uczestnikami debaty będą Dominik Wadecki – Wiceprezes Zarządu Energa, Thierry Deschaux – Dyrektor Generalny, EDF SA Przedstawicielstwo w Polsce – Energia Jądrowa, dr Dawid Piekarz – Wiceprezes Instytutu Staszica, Piotr Gepert – Doradca Prezesa stowarzyszenia Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej i Agnieszka Skorupińska – adwokat, partner i lider zespołu prawa ochrony środowiska w Kancelarii CMS . Moderatorem dyskusji będzie Jacek Pochłopień, redaktor Dziennika Gazeta Prawna

ESG w Gospodarce 4.0 podczas pierwszego warsztatu I Kongresu ESG.

Następnie wystąpi dr Maria Śmietanka – Zastępca Dyrektora Działu Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które jest Partnerem Strategicznym konferencji.

Tematem trzeciego panelu będzie „Finansowanie zielonej zmiany”. Uczestnicy będą wyjaśniać zależności pomiędzy taksonomią Unii Europejskiej i finansowaniem zmian dążących do zrównoważonej przyszłości, znaczeniu zielone obligacje jako narzędzia wspomagającego zieloną transformację oraz czy ukraiński kryzys spowolni zielone zmiany i utrudni finansowanie przedsięwzięć z tego zakresu? Panelistami debaty „Finansowanie zielonej zmiany” będą Katarzyna Szwarc – Pełnomocnik rządu ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwo Finansów, Paweł Strączyński – Wiceprezes Zarządu Bank Pekao, Ryszard Radomski – Dyrektor ds. Sektora Energetycznego w Pionie Projektów Ekologicznych w Banku Ochrony Środowiska, Norbert Jeziolowicz – Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich, Ilona Pieczyńska-Czerny – Dyrektor PwC, Tomasz Gasiński – dyrektor w zespole ds. zrównoważonego rozwoju Deloitte Central Europe. Dyskusję poprowadzi Marcin Piasecki – redaktor dziennika „Rzeczpospolita?

Partnerem strategicznym Konferencji „Przemysłowy Potencjał do zielonej zmiany” jest: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a partnerem głównym: Bank Ochrony Środowiska. Partnerami są: Hubmedia, Diaverum i Fundacja Energa. Partnerami merytorycznymi wydarzenia są: Instytut Biznesu, stowarzyszenie Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Klastry Polskie, PRME Chapter Poland, Związek Banków Polskich. Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Super Biznes, Gazeta Polska, RaportCSR.pl, Agencja Informacyjna oraz PracodawcaGodnyZaufania.pl.

Organizatorem konferencji „Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany” jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego (www.fundacjaxbw.pl). Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, CorporateGovernance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Instytut jest głównym organizatorem I Kongresu ESG (www.esgkongres.pl) – pierwszego okrągłego stołu poświęconego kwestiom ESG dla wszystkich zainteresowanych grup.

Instytut Biznesu, /DEC/ 28.06.2022