pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900

Ulga podatkowa z Innovation Box

Wprowadzone ulgi typu Innovation Box występowały do tej pory w krajach wysoko rozwiniętych: Irlandii, Wielkiej Brytanii. Francji, Holandii itp. Od 1 stycznia 2019 roku w Polsce obowiązują przepisy dotyczące ustaw o podatkach dochodowych, w których zmiany dotyczą opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej oraz patentów, czyli wcześniej wspomniane Innovation Box.

Wprowadzona ulga będzie wynosić 5 procent, zamiast 19 procent. Rozwiązanie opracowane wg standardu OECD dla ulg bazujących na przychodach z praw własności intelektualnej ma na celu wspieranie rozwoju technologii i inicjowanie nowych miejsc pracy w branży gospodarczej.Resort finansów twierdzi, iż regulacje zwiększą atrakcyjność wśród działalności badawczo-rozwojowej w Polsce, zwiększą świadomość z zakresu praw własności intelektualnej jak źródła przychodów, a przede wszystkim zmodyfikują model ekonomiczny oparty na wiedzy gospodarczej.

Skorzystanie z wyżej wymienionej ulgi jest możliwe po spełnieniu kilku wymogów.Przede wszystkim korzystanie z ulgi będzie możliwe dla przychodów innych od przychodów z zysków kapitałowych. W praktyce oznacza to odliczenie wydatków, które stanowiły koszt uzyskania wpływów poniesionych na działalność badawczo – rozwojową. Określeniem działalności badawczo – naukowej jest działalność twórcza dotycząca badań naukowych lub prac rozwojowych, która ma za zadanie zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie jej do tworzenia nowych zastosowań. Jednak działalność badawczo – rozwojowa nie jest wykorzystywana tylko dla podmiotów realizujących badania naukowe oraz zajmujących się branżą technologiczną.

Działalności B+R nie można uznać w przypadku zwykłych bądź okresowych zmian, ponieważ ich celem nie jest wdrażanie nowych udogodnień a utrzymanie takiego samego poziomu towarów i usług. Dotyczy to również zmian sporadycznych podejmowanych jednorazowo lub nieregularnie.

Pod definicją pracy rozwojowej kryje się działalność obejmująca kształtowanie, nabywanie i wykorzystywanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na tworzenie nowych, ulepszonych produktów, procesów i usług, jednak nie biorąc pod uwagę zmian, które mają charakter okresowych modyfikacji, nawet jeżeli są one ulepszeniem usługi.Natomiast stawkę preferencyjną stanowią: patent, prawa ochronne dla patentu na środek ochrony roślin lub produkt leczniczy bądź na wynalazek, prawo do rejestracji wzoru przemysłowego, rejestracji topografii układu scalonego, produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu. Stawką prewencyjną zostało objęte również prawo do programu komputerowego.

Obniżona stawka podatku jest określona odpowiednimi warunkami. Po pierwsze, należy wypełnić obowiązki ewidencyjne, które polegają na kwalifikacji praw własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych dla ustalenia przychodów i strat przypadających na każde prawo własności intelektualnej. Obowiązki ewidencyjne dotyczą płatników, którzy wykorzystują więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, dokonuje zapisów w księgach rachunkowych, który ustala łączny dochód z praw własności intelektualnej.

Dla ulepszenia polskiej gospodarski, takie rozwiązania są bardzo potrzebne i mogą przynieść wiele korzyści dla jej ulepszenia i wprowadzania stosownych udogodnień.

Na efekty działań wprowadzonej ulgi trzeba będzie poczekać. Zwiększenie liczby polskich przedsiębiorstw w czołówce firm międzynarodowych wymaga czasu, natomiast efekty działań Innovation Box będą natychmiastowe dla przedsiębiorców, którzy zapłacą mniejszy podatek dochodowy. Dodatkowym atutem będzie możliwość dokonywania odliczeń zarówno z korzystania z Innovation Bo jak i ulgi podatkowej dla działalności badawczo–rozwojowej.

Instytut Biznesu  /TTP/ 7.02.2019